Fordi Gud holder af dig…

I Bibelen kan vi se, at Jesus helbreder mange mennesker. Ofte står der, at Jesus helbredte alle de syge.

Jesus gav denne mulighed videre, da han sagde: ”…Og disse tegn skal følge dem, der tror… de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver helbredt.”

I Healing Rooms tror vi på, at helbredelse er en gave, ALLE mennesker kan modtage fra Gud. Vi ønsker at se mennesker helbredt og genoprettet, således de kan gå i frihed og glæde.

Kommer du til forbøn i Healing Rooms, er det Gud, der helbreder dig, og det er uafhængigt af den person, som har bedt for dig.

Hvordan foregår det?

  1. I vores reception bliver du budt velkommen med kaffe/the og småkager. Du udfylder en kort formular, som vi bruger internt som journal. Den bliver holdt fuldstændig fortroligt, da vi har tavshedspligt.

  2. Du bliver hentet af en fra vores betjeningsteam. I betjeningsrummet vil du møde et team på tre-fire personer, der er klar til at lytte og hjælpe. De har også bedt for dig inden, du kommer ind i lokalet. I starter stille og roligt med en samtale, hvor du har mulighed for at uddybe baggrunden for, at du er kommet. Ofte har teamet fornemmet noget, som Gud ønsker at sige til dig, og/eller det kan være, at de har nogle spørgsmål til dig, inden de beder.

  3. Teamet beder for dig.

Hvordan føles det?

Det er meget forskelligt, hvordan mennesker oplever at blive bedt for. Nogle bliver fyldt med ro, fred, varme og glæde. I tilfælde med fysiske smerter oplever de fleste en bedring, og hos nogle er smerterne fuldstændig væk, efter de er blevet bedt for.

En session tager ca. 40 minutter

Vi yder ikke rådgivning

Vi er ikke et rådgivningstilbud, og vi er ikke læger. Vi giver ikke sundhedsvejledning. Har du behov for rådgivning og/eller vejledning i forhold til kost, helbred og sundhed, henvises til professionelle tilbud.

Hvem er vi?

Vi er et tværkirkeligt initiativ. Vi er en del af en international forening af Healing Rooms med hovedkontor i Spokane, Washington USA.

Forbøn er GRATIS og uforpligtende, men man må gerne give en gave eller en donation til arbejdet.

En del af noget større

IAHR - International Association of Healing Rooms

Den Internationale Forening af Healing Rooms er en forening af Healing Rooms-tjenester i kirker og byer i hele verden med den fælles vision: at se helbredelsestjenesten komme til live i Kristi Legeme.

Inspireret af John G. Lake

John G. Lake blev født i Canada i 1870. I hans personlige historie, ”Eventyr i Gud“, skrev Lake: ”Når jeg tænker tilbage over min barndom og ungdom, dukker minder op som mareridt: sygdomme, læger, sygeplejersker, hospitaler, bårer, begravelser, kirkegårde og gravsten; en husstand i sorg; en mor med et brudt hjerte og en far, knust af sorg, som forsøgte at glemme gårsdagens sorger for at kunne hjælpe de levende familiemedlemmer, som havde brug for deres kærlighed og omsorg.“ 

Efter en tid i Afrika kom John G. Lake til Spokane, Washington, i USA. Han lejede et erhvervslokale i en bygning ved navn Rookery Building for at bede for de syge. Det blev kaldt Healing Rooms. Lake og hans assistenter, der blev kendt som ”helbredelsesteknikere“, bad for de syge. Over en femårig periode skete der over 100.000 dokumenterede helbredelser. Den amerikanske regering erklærede Spokane for verdens sundeste by.

John G. Lake var en mand med et formål, en vision, styrke og karakter. Hans eneste mål i livet var at bringe Guds fylde til ethvert menneske. Han sagde ofte, at hemmeligheden ved Himlens kraft ikke bestod i ”at gøre“ men i ”at være“.

Han troede på, at åndsfyldte kristne kunne tjene i den samme type tjeneste, som Jesus gjorde, mens Han levede på jorden.

Lakes helbredende og forkyndende tjeneste varede fra 1898 til hans død i 1935. Flere nutidige helbredstjenester kan spores tilbage til Lakes trofast tjeneste.

I alle kristne trosretninger er helbredelse en væsentlig del af troen. Jesu mest opsigtsvækkende gerninger var de helbredelser, han udrettede.

I Markusevangeliet 16,17-18 står der:
”...Og disse tegn skal følge dem, der tror ... de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver helbredt.“

I Healing Rooms tror vi på, at helbredelse også er en gave, nutidens mennesker kan modtage fra Gud.

Esajas 53,4-5:
Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser  og knust for vore synder. 
Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.

Trosgrundlag for Healing Rooms:

Vi er ikke et trossamfund, men vi kommer fra forskellige kirker med forskellige holdninger til skrifterne, og hvordan vi udøver vores kristne tro. Dog har vi tilfælles, at vi er kristne, og har en fælles tro, som i det mindste kan udtrykkes i nedenstående syv punkter:

  1. Vi tror på, at der er én Gud, evigt eksisterende i tre personer: Fader, Søn og Helligånd.

  2. Vi tror på Jesu guddommelighed, på hans jomfrufødsel, syndfrie liv og hans mirakler.

  3. Vi tror på, at Jesus døde i vores sted og forsonede os med Gud – at han bar både vores synd og sygdom på korset. (Es. 53,4).

  4. Vi tror på hans fysiske genopstandelse og hans himmelfart til Faderens højre hånd. Vi tror på, at han kommer igen i magt og herlighed.

  5. Vi tror på, at Bibelen er Guds inspirerede ord. Bibelen blev skrevet under Helligåndens ledelse, påvirkning og inspiration. Vi tror på, at Guds Ord er grundlaget for helbredelse.

  6. Vi tror på Helligåndens fylde, som er tilgængelig for alle kristne, som i tro beder om det.

  7. Vi tror på Åndens nådegaver og vigtigheden af Åndens frugt, som giver gaverne kraft.