Utilgivelighed - nok den største hindring for helbredelse

Utilgivelighed blokerer for at helbredelse kan modtages. Det er djævelens fælde.

I Fadervor befales vi at tilgive. Det er en betingelse for at modtage Guds tilgivelse. Det er ikke en følelse, men en viljesbeslutning hvorpå man handler. Det er muligt, at vi skal lære hvordan man gør, og derfor kræver det mere end at vi træffer et valg.

Det første skridt er, at man skal være villig—indtil vi når frem til at vi kan proklamere at ”regningen er betalt, du skylder mig intet, nu velsignelser jeg dig.” Det er en proces, og det kan tage tid.

Et billede af processen kunne være et stykke drivtømmer. Vi kan kaste det ud i havet flere gang, så langt vi nu kan. Det kan vende tilbage gang på gang, men lige pludseligt opdager vi at denne gang er det ikke vendt tilbage. Det kan være, vi aldrig glemmer en uretfærdighed. Kun Gud kan glemme, men vi vil opdage, at smerten er væk.

I bogen, “Ingen af disse sygdomme” skriver Dr. S. McMillen, ”medicinsk naturvidenskab erkender at følelser såsom frygt, sorg, misundelse, bitterhed og had har ansvar for de fleste af vores sygdomme.”

Utilgivelighed kan fungere som en negativ nedadgående spiral af bitterhed, smerte, vrede og sorg. Vi kan lide i årevis, men kan bare ikke give slip. Når man ikke tilgiver, overgiver du dig selv til en andens kontrol. Nutiden er uendeligt overvældet og optaget af fortiden. Men at tilgive betyder, at man bliver løst fra fortiden.

Vi har brug for at tilgive:

(1) Dem, som har syndet imod os:

  • Dette betyder, at vi opgiver vore ret til at holde fast i fordømmelse, skyld, og bitterhed, og vi efterlader det til Gud at være dommer og nævning.
  • Det retfærdiggør ikke synd.
  • Det betyder ikke at vi lader som om intet er sket.
  • Hvis en person ikke ved, at han/hun har såret os (eller de er døde) skal vi alligevel tilgive dem. Bitterhedens gift lever i os alligevel.

(2) Os selv:

  • Mange sygdomme har rod i selvfordømmelse – symptomer såsom lav selvværd, at have ondt af sig selv, skyld og falsk skyld.

(3) Når vi har syndet mod hinanden:

  • Vi er nødt til at omvende os og bede om tilgivelse fra Gud såvel som den anden person, hvis det er passende.
  • Synd, som ikke er bekendt forhindrer vores helbredelse.

(4) Når vi føler, at Gud har svigtet os:

  • Når ulykker og katastrofer sker i vores liv kan vi nemt komme til at give Gud skylden.
  • Vi har brug for at søge Hans tilgivelse—vi har ikke stolet på Ham.

(5) At hjælpe andre til at vide, at de er blevet tilgivet:

  • Jakob 5, 16 siger, “Bekend jeres synder for hinanden! Bed for hinanden, så I kan blive helbredt!”.

Tilgivelse påvirker ting i det himmelske. Der er glæde og fest i himlen når vi af hjertet tilgiver en anden. Det fjerner Satans gemmesteder og er nøglen til Guds velsignelser, nåde og helbredelse.

 Salmerne 90:10
Vore leveår kan være 70 eller 80, hvis kræfterne slår til.

Salmerne 91:16
Jeg vil velsigne ham med et langt liv, og han skal se min frelse!

Vores helbredelses-pagt
Esajas 53:4
Vi troede, at han led under Guds straf for sine egne synder. Men det var vore sygdomme, han tog på sig - vore sorger og lidelser, han bar.

Jesus leverer helbredelsen
Mattæus 8:17
Dermed opfyldtes profeten Esajas' forudsigelse: Han bar vore smerter og tog vore sygdomme.

Peter 2:24
Han har på sin egen krop båret vore synder til korset. Derved er vort liv under syndens herredømme forbi, så vi kan leve et nyt og retfærdigt liv. Og »ved hans lidelse har vi fået lægedom.

Vores autoritet, hans kraft
Lukas 10:19
Jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner - ja, magt over hele fjendens hær - og han vil ikke kunne skade jer.

Romerbrevet 8:11
Hvis Guds Ånd, som oprejste Jesus fra de døde, lever i jer, så skal han, som oprejste Kristus Jesus, også give liv til jeres dødelige legemer ved Helligånden, som bor i jer.

Markus 16:17–18
Og disse tegn skal følge dem, der tror: med fuldmagt fra mig skal de uddrive onde ånder, de skal tale med nye tunger; skulle de komme til at tage på slanger, vil der ikke ske dem noget. Skulle de drikke gift, vil det heller ikke skade dem. Og de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver helbredt.

Vores tro til helbredelse
Hebræerbrevet 11:6
Og det er kun, hvis man tror, at Gud kan glæde sig over en; for den, der vil komme til ham, må tro, at han er til, og at han belønner dem, der virkelig søger ham.

Hebræerbrevet 11:1
Hvad er tro? Tro er en tryg og fuld forvisning om, at det, som vi håber på, vil ske, og en overbevisning om en virkelighed, vi ikke ser.

Jakobs brev 5:15
Så vil troens bøn frelse ham. Herren vil gøre ham rask, og hvis han har syndet, skal det tilgives ham.

Vores tillid til helbredelse
Markus 11:24
Mærk jer dette: Alt, hvad I beder og bønfalder om - tro, at I har fået det, så er det jeres!

Johannes 14:13 – 14
Bed om hvad som helst i mit navn, og jeg vil gøre det, for at Faderens herlighed kan blive åbenbaret ved Sønnen. Hvis I beder om noget i mit navn, vil jeg gøre det.

Husk: Helbredelse er en tegn til den troende!
Hebræerbrevet 2:4
Desuden har Gud selv bekræftet deres vidnesbyrd ved tegn og undere og ved efter eget ønske at give Helligånden til dem, der kom til tro.


Fordele ved at prise Gud

Når du priser Gud i tro, er Guds gensvar, at give dig den søde honning, som tilfredsstiller din sjæls længsel og giver dig et sundt legeme. Lovsangen vil da uddrive sygdomsånder og løse dig. Hjerteproblemer vil ikke vinde over dig, og hvis du lider af hjerteproblemer, vil tilstanden kunne forsvinde hvis du priser Gud uophørligt. Når du i tro priser Gud, bliver dit hjerte glad og dit legeme vil blive fyldt med helse. Du vil få et glimt i øjet og dit syn vil forbedres. Ved at spise let og prise Ham, vil dit velbefindende intensiveres endnu mere. Det svage øre skal høre skarpt. Selv din hud, dit hår og dine læber vil få en smuk udstråling, når du i tro priser Gud.

Ved at prise Herren løbende i korte intervaller vil du drive dæmoniske kræfter bort fra dig, og du vil opleve hvile og fred. Hvis du priser Ham ofte, vil du blive dækket af en strålende herlighed, om du kan se det eller ej. Du vil begynde at fornemme hans nærvær. Dæmoner kan ikke bryde igennem dette dække så længe du priser Herren i tro og tillid.

At prise Herren fornyer ungdom og styrke. Det opbygger troen og tillader Helligånden at tale. Lovprisning ophøjer Gud og tillader Hans ånd at flyde igennem dig, og giver enhver troende en tjeneste, i overensstemmelse med det, som Helligånden ønsker i vores liv.

Også fremgang er så tæt på, at det er på din tunge. Hvis du bliver ved med at prise Herren i tro uanset de omstændigheder, som går dig imod, vil du vinde. Du vil til enhver tid være under en kongelig salvelse. Efter at David havde skrevet Salmerne, priste han Herren selv til sidst. Den allersidste Salme (Sal 150:6) siger, ”Alt, hvad der lever og ånder: Pris Herren! Halleluja!”

En person, som går med lovprisning til Gud i sin mund vil modtage kundskab og visdom som leder ham i dagligdagen og giver ham åndelig indsigt i sit liv. Den, som ydmyger sig og priser Herren vil opleve en større salvelse. Fra en åndelig vinkel vil jorden synge under ham og en sky af kærlighed vil omslutte ham. Han vil mærke Herrens hånd på sin ryg og på sit hoved, og han vil blive beskyttet af den allerhøjeste.

Hvordan kan det være, at der er så meget kraft i lovprisning? Det er fordi, vi blev skabt til at prise Hærskarernes Herre. Herren har ikke skabt os til konstant at bede om de sekundære ting. Vi er skabt til at prise Ham—det er det primært. Når vi finder lovprisnings rytme vil vi opleve Hans søde nærvær og han vil åbenbare sine hemmeligheder for os.