Hvis der bare er en lille mulighed for, at Jesus taler sandt omkring den, han er, burde det være vores højeste prioritet at undersøge personen Jesus nærmere...

Kort om Jesus' liv

Da Jesus var på jorden, vandrede han omkring og forkyndte de gode nyheder om Guds rige til alle, som ville høre på ham. I 3 år helbredte han mennesker for alle slags sygdomme og lidelser.  Gud udførte mirakler, undere og tegn igennem Jesus for at vise mennesker, at Jesus var sendt af ham.  Efter Guds plan blev Jesus forrådt og taget til fange. Den romerske guvernør ”Pontius Pilatus” udstedte dødsdommen over ham, hvorefter han blev korsfæstet og dræbt.

”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.” (Joh. 3, 16-17)

Men Gud lod Jesus ikke blive i døden. Jesus kunne umuligt holdes fast af døden, så tre dage efter hans død stod han op igen – hermed havde han overvundet dødens magt. I de 40 dage, der gik fra hans opstandelse til hans himmelfart, viste Jesus sig frem for mange af dem som fulgte ham, og talte med dem om Guds rige. Derefter steg han op til himlen mens hans venner så på. I himlen gjorde Gud ham til Herre og Frelser for hele menneskeheden. Jesus blev hermed formidleren mellem Gud og os:

”Der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle.” (1 Tim 2, 5-6)

Mød den Gud som elsker…

Hvem er Gud? Hvad vil han med os? Hvad tænker han om os? Og hvordan har han det med mig?

”Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham.

Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder.”

– Johannes, Jesus’ ven og efterfølger

Gud er kærlighed – det er hans DNA. Han elsker, fordi han ikke kan lade være. Han sendte Jesus til jorden for at gøre sin kærlighed kendt for os – ja, for at gøre sig selv kendt for os. Han elsker dig, og der er intet han hellere vil, end at du får en fortrolig og stærk relation med ham.

Lær Jesus at kende

”Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.”

(Joh. 17, 3)

Jesus er Gud og menneske. Han er broen mellem himmel og jord, mellem mennesket og Gud. Han er så menneskelig, at vi kan møde Gud igennem ham. Hans navn er ”Immanuel” – det betyder: Gud med os. Ved at lære Jesus at kende, lærer vi den Eneste og Sande Gud at kende som en ærlig, trofast og tilgivende Far.

Muligheder for at lære Jesus at kende:

  1. læs i Bibelen, især evangelierne, hvor du kan møde Jesus;
  2. bed - del din tro og tvivl med Jesus og giv dig tid til at lytte til ham. Spørg ham om at gøre sig til kende for dig;
  3. find sammen med nogen som kender Jesus – relationen med andre kan hjælpe dig videre;
  4. tag til gudstjeneste i en kirke.

Evangelierne

Evangeliet betyder ”de gode nyheder”. Bibelens Evangelie har 4 forfattere:

Mattæus – skatteopkræver og Jesus’ efterfølger. Hans beskrivelse lægger vægt på Jesus som Messias (Frelseren). Læs hans øjenvidne-beretning i Mattæusevangeliet.

Markus – beskriver Jesus’ mission som Guds tjener. Studer hans beretning i Markusevangeliet.

Lukas – græker og læge. Lukas vidner om Jesus som Gud og menneske og beskriver mange mirakler. Læs hans udgave af evangeliet i Lukasevangeliet.

Johannes – Fisker og én af Jesus’ nærmeste venner. Johannes beskriver Guds kærlighed og Jesus’ guddommelige opgave og identitet. Læs hans beretning i Johannesevangeliet.

Du er hjertelig velkommen til at besøge søndagsgudstjenesterne i KirkeCenter Livets Kilde. Find tid og sted her.

”Gud har selv sagt: ”Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.” Derfor kan vi frimodigt sige: Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte, hvad kan et menneske gøre mig?”

(Hebr. 13, 5-6)

Hvad andre har sagt gennem tiden:

”Enten var og er denne Jesus Guds Søn, eller også var han en gal eller noget værre. Du kan kalde ham for et fjols, du kan spytte på ham og dræbe ham som en dæmon, eller du kan falde ved hans fødder og kalde ham Herre og Gud, men lad os ikke komme med nogen nedladende vrøvl om, at han er en stor menneskelig lærer. Han har ikke ladt den mulighed være åben for os. ”

C.S. Lewis, forfatter af Narnia-fortællingerne

”Et menneske, som var fuldkommen uskyldig, gav sig selv som et offer for andre inklusiv hans fjender og blev løsesum for verden. Det var en fuldkommen gerning.”

Mahatma Gandhi, indisk politiker og åndelig leder 
(1869-1948)


”Alexander, Caesar, Charlemagne og jeg har grundlagt riger, men på hvad bygger vores genialitet? På magt. Jesus Kristus har funderet sit rige på kærlighed, og til denne time vil millioner af mænd dø for Ham.”

Napoleon Bonaparte, fransk kejser 
(1769-1821)

”Ingen kan læse evangeliet uden at føle Jesu tilstedeværelse. Hans personlighed pulserer i hvert ord. Ingen myte er fyldt med et sådant liv.”

Albert Einstein, videnskabsmand
(1879-1955)

 

Jesus kalder dig

”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.”

- Jesus

 

Jesus tvinger ingen til at tro på ham, men han kalder alle.

Jesus kalder dig til:

  • at undersøge hans ord og liv;
  • at lære ham at kende som den, han er;
  • at stole på ham - Jesus lover at din tillid til ham vil sætte dig fri;
  • at følge ham. Det betyder, at du frivilligt giver afkald på dine egne prioriteringer, og overgiver dit liv og din fremtid til Jesus.

”Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: ”Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie… Hvis altså sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.”

Joh. 8, 31-32+36

Har du yderlige spørgsmål om Jesus, eller ønsker du at nogen skal bede sammen med dig, er du altid velkommen til at kontakte os. Find kontaktoplysningerne her.

 

Hvad kristne tror om Jesus

Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.”

(Et uddrag fra ”den apostolske trosbekendelse”, som stammer helt tilbage fra den tidlige kristendom, og er fælles for stort set alle kristne kirker. Læs hele trosbekendelsen her)

Læs i Bibelen

  Hvis ikke andet er gengivet, er al bibeltekst på hjemmesiden fra den autoriserede Bibeloversættelse fra ”Det danske bibelselskab” www.bibelselskabet.dk


Der findes en letlæselig udgave af
Bibelen på hverdagsdansk

Bibelen på hverdagsdansk fås også som lydbog