Jesus hører os - når vi beder til ham!

Jesus siger: "Og disse tegn skal følge dem, der tror... de skal lægge hænderne på de syge, så de bliver helbredt.” 

Vi er en gruppe kristne fra forskellige kirker i Esbjerg og Varde, som tilbyder forbøn til de mennesker, vi møder på gaden. Vi kontakter folk og tilbyder a tbede for dem, hvis de er syge eller har andre behov.

Elisabeth Kristensen
Mobil: 27 83 34 07 - Email: [email protected]

Du er altid velkommen til gudstjeneste:

PinseKirken Esbjerg 
pinsekirken-esbjerg.dk 

KirkeCenter Livets Kilde kirkecenter.nu

Jesus helbredte mig...

Her er et lille sammendrag, hvor folk fortæller, hvordan de igennem bøn fra forskellige kristne, har oplevet Guds fantastiske indgriben. 

Når du ser videoerne, er det vigtigt at forstå, at det er Gud, der igennem Helligånden har helbredt disse mennesker. Uanset, om det er Hans, Jens, Lene, Torben, Kurt eller Andreas, der beder, er Helligånden den samme. Så længe at den, der beder for dig, har troen på Jesus Kristus, Guds søn, forankret i sit hjerte og i sit liv, vil Helligånden blive forløst... og vi vil opleve mirakler.

Husk! Al æren for miraklerne tilhører Gud alene! 

Læs i Bibelen...

Bibelen på hverdagsdansk (HvD):
bibleserver.com

 Autoriseret oversættelse

bibelselskabet.dk

Billede: Carsten Ladefoged fra teamet i Esbjerg under et interview med TVSyd

Billede: Carsten Ladefoged fra teamet i Esbjerg under et interview med TVSyd